العربی En فارسی

سمیرا جنت دوست

مقام اول جهان در 5 سال اخیر

استاد ممتاز و برجسته بین المللی

سومین انتشارات برتر جهان

5 جایزه مقام اول دنیا در حوزه نشر آشپزی

برنده جایزه 20 ساله مسابقات بین المللی گورمند

اولین آکادمی تخصصی سرآشپز جوان

هر ایرانی، یک سرآشپز جهانی

نماینده انحصاری المپیاد بین المللی سرآشپز جوان در ایران